Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 12
Dersler  › Staj
Staj

Maden Fakültesi Kurul Kararıyla Nisan 2010 da Yürürlüğe giren Staj Esasları aşağıdaki belgede verilmiştir.  

Maden Fakültesi Bölümleri Lisans eğitiminde yapılması zorunlu olan Staj Çalışması’nın amaçları aşağıda verilmiştir:

  • Öğrenim boyunca alınan mesleki bilgilerin uygulamasını yerinde görmek ve uygulamalara katılmak,
  • Formasyonunu aldığı mühendislik dalı ile ilişkili mühendislik problemlerini ve çözümlerini takım çalışmalarının içinde yer alarak öğrenmek,
  • Mesleki etik çerçevesinde, elde edilen sonuçların toplumun yararına, yazılı ve sözlü olarak sunumu konusunda deneyim sahibi olmaktır.

Meslek yaşantımızın ilk adımları olan stajlar ;

  • Meslekle ilgili resmi ya da özel kurumların Fakültemize tahsis ettiği yerlerde,
  • Öğrencilerin kendi olanakları ile kabul yazısı getirdikleri ve staj komisyonunca uygun bulunan kurumlarda, 
  • Öğretim üyelerinin denetimi ve sorumluluğunda, arazi ve laboratuvar uygulamaları-çalışmaları şeklinde, 

yapılabilmektedir. Stajlar ile ilgili yönetmelik, başvuru ve değerlendirme formu ile çalışma raporu aşağıdaki linklerde verilmiştir.


Öğrencilerin Kurum Stajları Sırasında Sigortalanmaları İle İlişkili Belgeler Aşağıdaki Dosyada Verilmiştir

ÖĞRENCİNİN STAJ BAŞLANGIÇ VE BİTİMİNDE YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

1. Fakülte tarafından firmaya yazılacak "Staj Sigorta Yükümlülük Yazısı"nın alınarak firmaya ulaştırılması.

2. Bu belge karşılığı firmadan alınacak staj tarihlerini belirten "Staj Kabul Yazısı"nın Fakülte Staj Bürosuna staja başlamadan en geç 15 gün önce aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte teslim edilmesi. 

3. Sigorta İşlemleri için gerekli Belgeler:

• Öğrenci Staj Belgesi, 
• Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
• TC Kimlik numarası, 
• Önceden sigorta girişi yapılmış ise sigorta numarası ve çalışılan iş yeri adres ve unvanı bilgileri 

4. "Staja Başlama Belgesi"nin staj başladıktan sonra 5 gün içinde Fakülteye fakslanması

5. "Staj Bitiş Belgesi"nin staj bitiminden sonra 7 gün içinde Fakülteye ulaştırılması 

6. Staj Defterinin yeni Eğitim-Öğretim Yılının başlangıcından itibaren bir ay içerisinde Fakülte Staj Bürosuna teslim edilmesi. 

Detaylı Bilgi ve ilgil belgeler için bağlantı yolunu kullanın.