Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 5
Jeoloji Müh. Öğrenci Kulübü
Jeoloji Müh. Öğrenci Kulübü

Jeoloji Mühendisliği Kulübü, 1994 yılında İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin, bölümü daha iyi tanımaları ve bölüm içinde faaliyetlerde bulunabilmeleri amacıyla Maden Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2003 yılında Kültür Sanat Birliği'ne bağlanmıştır. Her yıl yeni yönetim kurulu seçilen ve tüm öğrencilerin fikir beyan ettiği özgür bir kuruluştur.

Bütün dönem öğrencilerini bir araya toplamayı amaç edinmiş olan kulübümüzde düzenli olarak her hafta yönetim kurulu toplantısı yapılmakta, toplantıda gündeme getirilen konularla ilgili olarak görüşler beyan edilmekte ve bir takım kararlar alınmaktadır.

Jeoloji Mühendisliği Kulübü aracılığı ile öğrencilerin öğretim görevlileri ve dekanlık ile daha rahat iletişime geçmeleri sağlanmaktadır. Düzenlenen gezi ve seminerler ile bölüm öğrencilerinin birbirleriyle diyaloga geçmeleri ve öğrenilmiş olan teorik bilgilerin öğrenciler tarafından pratikte uygulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerle bağlantıyı sağlamak amacıyla mail grubu ve internet sitesi oluşturulmuştur ve bu yolla ders notları ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır.