Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 11
Akademik Personel  › Öğretim Üyeleri
Öğretim Üyeleri

            
Dr. Ziyadin Çakır, .Prof. (Bölüm Başkanı)                 
SAR Interferometri, Kabuksal deformasyon modellemesi, Coulomb gerilme modeli, Yapısal jeoloji, Aktif tektonik ve paleosismoloji                   
Tel: +902122856320 Oda: 
e-posta: cakirz@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/cakirz url2:http://web.itu.edu.tr/~cakirz                 
Lisans Ankara Universitesi, Jeoloji, 1991 
Yüksek Lisans Bristol University, Jeoloji, 1996 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi & Institute de Physique du Globe de Paris, Jeoloji, 2003 

Dr. Nurgül Çelik Balcı, Prof. (Bölüm Başkan Yardımcısı)                      
Biyojeokimya/Biyomineralleşme (Asit maden sahaları, aşırı tuzlu ortamlar), Duraylı izotopların (S, O, Fe, C) biyojeokimyasal ortamlara uygulanması                    
Tel: +902122856118 Oda: C405
e-posta: ncelik@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/ncelik url2:http://web.itu.edu.tr/~ncelik  
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1994
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1998
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi - Colorado School of Mines, Jeoloji, 2005 
     

Dr.Kürşad Kadir Eriş, Doç. (Bölüm Başkan Yardımcısı)                      
Sedimantoloji, deniz jeolojisi               
Tel: +902122856301 Oda:
e-posta: erisku@itu.edu.trurl:
Lisans Fırat Üniversitesi, Jeoloji, 1996 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 2001 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi,


Dr. Cengiz Zabcı, Y.Doç. (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Tektonik Jeomorfoloji, Paleosismoloji, Saha Jeolojisi
Tel: +902122856162 Oda: E-505
e-posta: zabci@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/zabci
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2003
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2005
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2013
       
 
Dr. H. Serdar Akyüz, Prof.  
Aktif Tektonik, Paleosismoloji, Arkeosismoloji, Yapısal Jeoloji, İstanbul Zonu'nun jeolojisi                  
Tel: +902122856156 Oda: E503
e-posta: akyuz@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/akyuz
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1983
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1987
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1995
         
   
Dr. Şafak Altunkaynak, Prof.                                     
Ege bölgesinde kıtasal magmatizma ve açılmanın uzamsal ve zamansal evrimi, KB Anadolu'da Plütonizma ve volkanizma, Batı Anadolu magmatik kayalarının petrolojisi                   
Tel: +902122856272 Oda: A300A
e-posta: safak@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/safak
Lisans İstanbul Üniversitesi, Jeoloji, 1988
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi, Jeoloji, 1990
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1997


   
Dr. Murat Budakoğlu, Prof.                         
Biyojeokimya, Hiper alkalin göller, Organik jeokimya, Asiidik maden akaçlamaları, Düşük ve orta sıcaklık ortamlarında duraylı izotop farklılaşması                 
Tel: +902122856307 Oda: C409 
e-posta: budak@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/budak
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1990 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1994 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2000 
            
Dr. Emin Çiftçi, Prof.
Maden Yatakları, Jeokimya, Cevher mikroskobisi, Hidrotermal sistemler, Doğal Ham-madde karakterizasyonu             
Tel: +902122856109 Oda: A306 
e-posta: eciftci@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/eciftci
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1991

Yüksek Lisans Kardeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1993; 

Yüksek Lisans University of Missouri - Rolla, Jeoloji & Jeofizik, 1996                    
Yüksek Lisans University of Missouri - Rolla, Seramik Mühendisliği, 2000                 
Doktora University of Missouri - Rolla, Jeoloji & Jeofizik., 2000

       


Dr. Fahri Esenli, Prof.  
Mineraloji-Petrografi, Kristalografi, Kil mineralojisi, Endüstriyel mineraller                  
Tel: +902122856160 Oda: A34
e-posta: esenlif@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/esenlif
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği, 1981
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
    
          
 
Dr. Ş. Can Genç, Prof.  
Magmatik petrografi ve petroloji, Volkanoloji                  
Tel: +902122856366 Oda: E512

e-posta: scangenc@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/scangenc url2: http://web.itu.edu.tr/~scangenc               

Lisans İstanbul Üniversitesi, Jeoloji, 1981
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi, Jeoloji, 1987
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1993
    
                
Dr. A. Haydar Gültekin, Prof.  
Ore deposits and geochemistry, Application of geochemical models, Texture of mineral deposits                
Tel: +902122856119 Oda: 
e-posta: gultekin@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/gultekin
Lisans Hacettepe Üniversitesi, Maden Müh., 1982
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1985
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1990
 
 
Dr. Remzi Karagüzel, Prof                                                                                    
Mühendislik Jeolojisi, Kent ve çevre jeolojisi, Hidrojeoloji                              
Tel: +902122856155 Oda: E417
e-posta: karaguzel@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/karaguzel
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1979
Yüksek Lisans Rheinisch Westfalische Technische Hochschule, Aachen, 1984

Doktora Reinisch Westfalische Technische Hochschule, Aachen, 1989     

                       

   
 
Dr. Zekiye Karacık, Prof.                          
Magmatik petroloji, Felsik volkanizma, Fiziksel volkanoloji               
Tel: +902122856274 Oda: C401
e-posta: zkaracik@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/zkaracik
Lisans İstanbul Üniversitesi, Jeoloji, 1985
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1988
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1995

 
Dr. M. Sezai Kırıkoğlu, Prof.
Maden yatakları, Endüstrial mineraller, Süstaşları, Jeokimya                             
Tel: +902122856249 Oda: C403
e-posta: sezai@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/sezai
Lisans Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji, 
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji, 1978
Doktora Montanuniversitaet Leoben, Austria, Jeoloji, 1983                     
              


Dr. Boris Natalin, Prof.  
Yapısal Jeoloji, Tektonik, Jeodinamik                     
Tel: +902122856221 Oda: E502
e-posta: natalin@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/natalin, url2: http://web.itu.edu.tr/~natalin                     
Lisans ve Y. Lisans Leningrad State University, USSR, Jeoloji Fakültesi, 1972
Doktora Department of Far East Branch of Academy of Sciences of the USSR, 1981
               
   
 
Dr. Aral I. Okay, Prof.  
Metamorfik petroloji ve rejyonel tektonik, Doğu Akdeniz bölgesinin tektoniği, Yüksek ve çok yüksek basınç kayalarının petrolojisi                  
Tel: +902122856208 Oda: D204
e-posta: okay@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/okay
Lisans University College of London, Jeoloji, 1976
Doktora University of Cambridge, Jeoloji, 1980
 
  
 
Dr. Nilgün Okay, Prof.                      
Deniz jeolojisi ve jeofiziği, ısı akısı, Afet yönetimi, Kadın çalışmaları                  
Tel: +902122856143 Oda: D216
e-posta: okayn@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/okayn
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeofizik Müh., 1981
Yüksek Lisans Brooklyn College of CUNY, Jeoloji, 1990
M. Phil. New York City Univ., Yer ve Çevre Bilimleri., 1993                 
Doktora CUNY, Yer ve Çevre Bilimleri., 1995                  
   
 
Dr. Yüksel Örgün, Prof.  
Metalik maden yatakları, Jeokimya, Hidrojeokimya, Çevre jeokimyası                    
Tel: +902122856153 Oda: A300B
e-posta: orgun@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/orgun

Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.,1983

Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1987
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
 

 

Dr. Ercan Özcan, Prof.  
Paleontoloji, Biometri ve Evrim, Stratigrafi                    
Tel: +902122856148 Oda:
e-posta: ozcanerc@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/ozcanerc
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1984
Yüksek Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh, 1986
Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1994

 

Dr. Fikret Suner, Prof.     
Sedimenter maden yataklarının jeokimyası, Evaporitler                       
Tel: +9021228566367 Oda: E315
e-posta: suner@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/suner         
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Müh., 1981
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1984
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1988

 

Dr. Dr. hc A. M. Celal Şengör, Prof.  
Yapısal Jeoloji, Tektonik, Stratigrafi                    
Tel: +902122856209 Oda:
e-posta: sengor@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/sengor     
Lisans State University of New York at Albany, Jeoloji, 1978
Yüksek Lisans State University of New York at Albany, Jeoloji, 1979
Doktora State University of New York at Albany, Jeoloji, 1982
 

Dr. Okan Tüysüz, Prof.  
Yapısal Jeoloji ve tektonik, CBS uygulamaları ve Afet risk analizi                     
Tel: +902122856108 Oda: D209
e-posta: tuysuz@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/tuysuz url: http://www.avrasya.itu.edu.tr/cv/tuysuz/Ana_Sayfa.html                    
Lisans ve Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi, Jeoloji, 1976
Doktora İstanbul Üniversitesi, Jeoloji, 1985
              
   

 

Dr. Fuat Yavuz, Prof.  
Endüstriyel ham maddeler, Jeokimya, Mineral jeokimyası                                      
Tel: +902122856205 Oda: C108
e-posta: yavuz@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/yavuz
Lisans Hacettepe Üniversitesi, Maden Müh., 1983
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1987
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1993
 
   
Dr. Cenk Yaltırak, Prof.                                  
Yapısal Jeoloji, Deniz jeolojisi ve jeofiziği, Rejyonel tektonik, Sedimentoloji, Stratigrafi, Saha Jeolojisi                                      
Tel: +902122856298 Oda: C408
e-posta: yaltirak@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/yaltirak
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1992
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletme Enstitüsü, 1996
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2003

Dr. Mustafa Kumral, Doç.  
Volkanik kayalar ve kökenleri, Sedimenter ve hidrotermal maden yataklarının oluşumu, Masif sülfür ve altın oluşumları, Endüstriyel ham maddeler, Çevre araştırmaları                   
Tel: +902122856307 Oda: B311
e-posta: kumral@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/kumral
Lisans Akdeniz Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1989
Yüksek Lisans Akdeniz Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1992
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2000
   

Dr. Yılmaz Mahmutoğlu, Doç.  

Jeomekanik, Mühendislik Jeolojisi                    
Tel: +902122856256 Oda: C411
e-posta: yilmazm@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/yilmazm
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1985
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
   

Dr. Gürsel Sunal, Doç.                 

Yapısal Jeoloji, Metamorfik Jeoloji, Jeokronoloji (U-Pb, Pb-Pb, Rb-Sr), Paleotektonik       

Tel: +902122856162 Oda: E510
e-posta: gsunal@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/gsunal
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1994
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1998
Doktora Universitat Tübingen, Yer Bilimleri, 2008
 
  
Dr. E. Vural Yavuz, Doç.  
Kütle hareketleri, Fotojeoloji, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Arkeojeoloji, Kozmojenik yaş tayini, Buzullar                          
Tel: +902122856218 Oda: E404 
e-posta: vural@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/vural
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği,  
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği
Doktora ETH, Zurich, Mühendislik Jeolojisi 
     

 
Dr. Erkan Bozkurtoğlu, Yrd.Doç.                     
Mühendislik Jeolojisi, Kaya ve zemin mekaniği, Hidrojeoloji                   
Tel: +902122856297 Oda: C415
e-posta: erkan@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/erkan
Lisans İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Müh.
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.Dr. Kayhan Develi, Yrd. Doç.

3 Boyutlu Yüzey Tarama Teknikleri, Süreksizlik Yüzey ve Süreksiz Ortam Karekterizasyonu, Süreksizlik Mekaniği ve Hidroliği, Süreksizliklerde Tek ve Çok Fazlı Akış, Hidrolik Çatlatma, Doğal Çatlaklı Petrol Rezervuarları, Kaya Mekaniği

Tel: +902122856082 Oda: A106
e-posta: kayhan@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/kayhan
Lisans İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Müh.
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
    
Dr. Şenel Özdamar, Yrd.Doç.  

Metamorfik petroloji, Jeokronoloji, Endüstriyel ham maddeler, Kil mineralojisi

Tel: +902122856309 Oda: C414
e-posta: ozdamarse@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/ozdamarse
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1993
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1997
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 2009
   


Dr. Gülsen Uçarkuş, Yrd. Doç.                     
Aktif Tektonik, Sismik Stratigrafi                     
Tel: +902122857436 Oda: E502
e-posta:ucarkus@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/ucarkus
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1999
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 2002
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi & Institut de Physique du Globe de Paris, Jeoloji, 2010
 

Dr. Demet Kıran Yıldırım, Yrd. Doç.

Endüstriyel Hammaddeler, Maden Jeolojisi, Maden Yataklarının Oluşumu, Jeokimya, Çevre Jeolojisi

Tel: +902122856107 Oda: C409
e-posta: kirand@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/kirand
Lisans Istanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2001
Y. Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2004
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2013

 

 
Dr. Halis Manav, Öğr. Gör.                    
Endüstriyel mineraller, Ofiyolitler, Manyezit, Süstaşları                    
Tel: +90212285  Oda: C423
e-posta: manavh@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/manavh
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1980
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1988
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1996
   

Emekli Öğretim Üyelerimiz

- Prof. Dr. Işık KUMBASAR 

- Prof. Dr. Şakir ABDÜSSELAMOĞLU 

- Prof. Dr. Cazibe SAYAR

- Prof. Dr. Fazlı Y. OKTAY

- Prof. Dr. Yılmaz BÜRKÜT

- Prof. Dr. Erdoğan ERKAN

- Prof. Dr. Erdoğan YÜZER

- Prof. Dr. Işık ÖZPEKER

- Prof. Dr. Yücel YILMAZ

- Prof. Dr. Atilla AYKOL

- Prof. Dr. Atasever GEDİKOĞLU

- Prof. Dr. Bektaş UZ 

- Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN

- Prof. Dr. Nevin ÇEKİRGE

- Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ

- Prof. Dr. Naci GÖRÜR

- Prof. Dr. Mahir VARDAR

- Prof. Dr. Remzi AKKÖK
- Prof.Dr. Ö. Işık ECE
- Prof.Dr. M. Namık ÇAĞATAY
- Doç.Dr. H. Tolga YALÇIN

Emekli Öğretim Elemanlarımız

- Yük. Müh. Aynur ÖZGÜL     

- Öğr. Gör. Nursel ATEŞOK

- Yük. Müh. İsmail ERİŞ

 - Müh. Aydın ÇAĞLAR

 Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarına Geçen Öğretim Üyelerimiz

- Prof. Dr. Engin MERİÇ (İstanbul Üniversitesi)

- Prof. Dr. İhsan SEYMEN (Selçuk Üniversitesi)

- Prof. Dr. Yüksel AYDIN (Selçuk Üniversitesi)

- Prof. Dr. Füsun ALKAYA (Selçuk Üniversitesi)

- Prof. Dr. Atilla AYDIN (Stanford Üniversitesi)

- Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

- Prof. Dr. Fazlı ÇOBAN (Balıkesir Üniversitesi)

- Prof. Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

- Prof. Dr. Turgut ÖZTAŞ (Mimar Sinan Üniversitesi)

- Prof. Dr. Recep Hayri EREN (Yalova Üniversitesi)

- Prof. Dr. Nevin ÇEKİRGE (Okan Üniversitesi)

- Prof. Dr. Timur USTAÖMER (İstanbul Üniversitesi)  

- Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU (Ankara Üniversitesi)

- Dr. Naki AKÇAR (Bern Üniversitesi)

                                            

Vefat Eden Öğretim Üyelerimiz ve Öğretim Elemanlarımız

- Prof. Dr. Malik SAYAR

- Prof. Dr. İhsan KETİN 

- Prof. Dr. Galip SAĞIROĞLU

- Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI

- Prof. Dr. Aykut BARKA  

- Yük. Müh. Orhan DUMLU
   
Dr. Murat Budakoğlu, Doç.                         
Biyojeokimya, Hiper alkalin göller, Organik jeokimya, Asiidik maden akaçlamaları, Düşük ve orta sıcaklık ortamlarında duraylı izotop farklılaşması                 
Tel: +902122856307 Oda: C409 
e-posta: budak@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/budak
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1990 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1994 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2000 
   
   
Dr. Murat Budakoğlu, Doç.                         
Biyojeokimya, Hiper alkalin göller, Organik jeokimya, Asiidik maden akaçlamaları, Düşük ve orta sıcaklık ortamlarında duraylı izotop farklılaşması                 
Tel: +902122856307 Oda: C409 
e-posta: budak@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/budak
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1990 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1994 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2000