Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 35
Akademik Personel  › Araştıma Görevlileri
Araştıma Görevlileri
 

Dr. Ümmühan Sancar, Arş.Gör.                                  
Deniz jeolojisi ve jeokimyası, Paleontoloji (diatomlar)                                                                                
Tel: +902122857437 Oda: E510
e-posta: sancarum@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/sancarum
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1998
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2002
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2011
   
Dr. Ufuk Tarı, Arş.Gör.  

Aktif Tektonik, Uzaktan Algılama ve CBS uygulamaları

Tel: +902122856076 Oda:
e-posta: utari@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/utari
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., 1991
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1998
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 2007
 
Zeynep Döner, Arş.Gör.

Maden Yatakları, Jeokimya, Organik Jeokimya, Petrol jeolojisi

Tel:      -                  Oda: B312-2

e-posta: donerz@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/donerz
Lisans Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2008
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2012 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., (devam ediyor)  
         

Cemile Erarslan, Arş.Gör. 

Jeokimya, Çevre Jeokimyası, Endüstriyel mineraller (olivin)     
Tel: +902122856230 Oda: B312
e-posta: erarslanc@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/erarslanc
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2008
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2012
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)
    

Hatice Ünal Ercan, Arş.Gör.  

Kil mineralojisi, muskovit

Tel: +902122856180           Oda: A305
e-posta: unalhat@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/unalhat
Lisans Selcuk Universitesi, Jeoloji Müh., 2008
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2013 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)
       

 
Meral Erdoğan, Arş.Gör.                             
Çevre Jeolojisi         
Tel: +90212285 Oda: E415
e-posta: erdoganmer@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/erdoganmer
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2010
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2013 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)
     
Gönenç Göçmengil, Arş.Gör.                 
Metamorfik & Magmatik Petroloji, Paleotektonik, Jeokronoloji     
Tel: +90212285 Oda: E402
e-posta: gocmengil@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/gocmengil
Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Müh., (2009)              
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü (2011)                        
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)
   
Hüseyin Kocatürk, Arş.Gör.  

Maden Yataklarının Aranması ve Değerlendirilmesi

Tel: +9021228562 Oda: C - 404
E-posta: kocaturkhu@itu.edu.tr url: http://akademi.itu.edu.tr/kocaturkhu
Lisans  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği 2013

Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2016

Yüksek Lisans Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2017
Doktora 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)           

    

  Mehmet Korkut, Arş.Gör.

Mühendislik Jeolojisi

Tel: -  Oda: -
e-posta: korkutm@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/korkutm
Lisans Akdeniz Üniversitesi, Jeoloji Müh. 2012

Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2015-(devam ediyor)     

Doktora 

  
    

Murat Şahin, Arş.Gör.

Tektonik, Yapısal Jeoloji, Saha Jeolojisi

Tel: +902122856250 Oda: C427
e-posta: sahinmurat2@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/sahinmurat2
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2012
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.(devam ediyor) 
Doktora
    

  
Bala Ekinci Şans, Arş.Gör.  

Kil mineraolojisi, Kristallografi, Endüstriyel mineraller

Tel: +902122856220 Oda: C418
e-posta: bekinci@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/bekinci
Lisans Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2006              
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Jeoloji, 2009
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., (devam ediyor)
    
 
Gökhan Şans, Arş.Gör.  

Jeomekanik, Mühendislik Jeolojisi

Tel:                         Oda: 
e-posta: sansg@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/sansg
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2002
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Jeoloji, 2005
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., (devam ediyor)
   
Alp Ünal, Arş.Gör.  

Magmatik Petrografi, Magmatik Petroloji, Magmatik Kayaların Yapısal Özellikleri, Jeodinamik

Tel: +902122857493 Oda: A305-b
e-posta: alp.unal@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/unalal
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2011
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2013 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)
 

         

Ali Tuğcan Ünlüer, Arş.Gör.   

Jeokimya, Maden Jeolojisi, Maden Yatağı Oluşturan Ortamlar  

Tel: +902122856230 Oda: B-312
e-posta: unluera@itu.edu.tr, url: http://akademi.itu.edu.tr/unluera/

Lisans Balıkesir Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2014

Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2016

Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)     


Ali Osman Yücel, Arş.Gör.  

Paleontoloji, Stratigrafi, Sedimantoloji

Tel:  Oda: E507
e-posta: aliosmanyucel@gmail.comurl: 
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2013 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği 2016 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)