Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 26
Akademik Personel  › Araştıma Görevlileri
Araştıma Görevlileri
 

Dr. Ümmühan Sancar, Arş.Gör.                                  
Deniz jeolojisi ve jeokimyası, Paleontoloji (diatomlar)                                                                                
Tel: +902122857437 Oda: E510
e-posta: sancarum@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/sancarum
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1998
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2002
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2011
   
Dr. Ufuk Tarı, Arş.Gör.  

Aktif Tektonik, Uzaktan Algılama ve CBS uygulamaları

Tel: +902122856076 Oda:
e-posta: utari@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/utari
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., 1991
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 1998
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji, 2007


A. Zeynep Çalışkanoğlu, Arş.Gör.

Volkanoloji, Magmatik Petroloji ve Petroloji, Jeokronoloji

Tel: - Oda: A305-d 

e-posta: caliskanoglu@itu.edu.tr,  url: 
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2014
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2017 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)  


Hüseyin Demir, Arş.Gör.

Magmatik ve Metamorfik Petroloji, Mineraloji, Traverten Jeokimyası, Duraylı izotop jeokimyası

Tel:      -                  Oda: A305-b

e-posta: huseyindemir@itu.edu.tr,  url: 
Lisans Ankara Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2014
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi, Jeoloji Müh., (devam ediyor)  


Zeynep Döner, Arş.Gör.

Maden Yatakları, Jeokimya, Organik Jeokimya, Petrol jeolojisi

Tel:      -                  Oda: B312-2

e-posta: donerz@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/donerz
Lisans Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2008
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2012 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., (devam ediyor)  
       
Hatice Ünal Ercan, Arş.Gör.  

Kil mineralojisi, muskovit

Tel: +902122856180           Oda: A305
e-posta: unalhat@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/unalhat
Lisans Selcuk Universitesi, Jeoloji Müh., 2008
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2013 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)
       

 
Meral Erdoğan, Arş.Gör.                             
Çevre Jeolojisi         
Tel: +90212285 Oda: E415
e-posta: erdoganmer@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/erdoganmer
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2010
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2013 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)
     
Gönenç Göçmengil, Arş.Gör.                 
Metamorfik & Magmatik Petroloji, Paleotektonik, Jeokronoloji     
Tel: +90212285 Oda: E402
e-posta: gocmengil@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/gocmengil
Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Müh., (2009)              
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü (2011)                        
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)
 

Işıl Nur Güraslan, Arş.Gör.                  
Metamorfik & Magmatik Petrografi, Magmatik Petroloji, Jeokronoloji     
Tel:  Oda: A305-d 
e-posta: guraslan@itu.edu.trurl: 
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., (2016)               
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh. (devam ediyor)                         
Doktora  
  

Dilek Karapınar, Arş.Gör.                  
Mühendislik Jeolojisi, Kaya Mekaniği    
Tel:  Oda: E415
e-posta: dilekkarapinar@itu.edu.trurl: 
Lisans Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Müh., (2013)               
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Müh (2017)                         
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi (devam ediyor)


Hüseyin Kocatürk, Arş.Gör.  

Altın Yataklarının Gelişimi ve Modellenmesi, Maden Yataklarının Aranması ve Değerlendirilmesi

Tel: +902122856252 Oda: C404
E-posta: kocaturkhu@itu.edu.tr url: http://akademi.itu.edu.tr/kocaturkhu
Lisans  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği

Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)  
        

    

  Mehmet Korkut, Arş.Gör.

Mühendislik Jeolojisi

Tel: -  Oda: -
e-posta: korkutm@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/korkutm
Lisans Akdeniz Üniversitesi, Jeoloji Müh. 2012

Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2015-(devam ediyor)     

Doktora 

  
    

Murat Şahin, Arş.Gör.

Tektonik, Yapısal Jeoloji, Saha Jeolojisi

Tel: +902122856250 Oda: C427
e-posta: sahinmurat2@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/sahinmurat2
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2012
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.(devam ediyor) 
Doktora
    
      
 
Gökhan Şans, Arş.Gör.  

Jeomekanik, Mühendislik Jeolojisi

Tel:                         Oda: 
e-posta: sansg@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/sansg
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2002
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Jeoloji, 2005
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., (devam ediyor)
 

Merve Uygur, Arş.Gör.  

Maden Yatakları, Alterasyon Jeokimyası, Uzaktan Algılama ve CBS uygulamarıyla maden aramaları

Tel: - Oda: B312
e-posta: uygurme@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/uygurme
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2011 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2013 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor) 
 
    
Alp Ünal, Arş.Gör.  

Magmatik Petrografi, Magmatik Petroloji, Magmatik Kayaların Yapısal Özellikleri, Jeodinamik

Tel: +902122857493 Oda: A305-b
e-posta: alp.unal@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/unalal
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2011
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2013 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)
 

         

Ali Tuğcan Ünlüer, Arş.Gör.   

Jeokimya, Maden Jeolojisi, Maden Yatağı Oluşturan Ortamlar  

Tel: +902122856230 Oda: B-312
e-posta: unluera@itu.edu.tr, url: http://akademi.itu.edu.tr/unluera/

Lisans Balıkesir Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2014

Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2016

Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)     


Nurettin Yakupoğlu, Arş.Gör.  

Aktif Tektonik, Sedimantoloji, Deniz ve Göl Jeolojisi

Tel:  Oda: 
e-posta: yakupoglu@itu.edu.trurl: 
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2014 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği 2017 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)     


Müge Yazıcı, Arş.Gör.  

Tektonik, Yapısal Jeoloji, Tektonik Jeomorfoloji, Palaeosismoloji

Tel: +902122856162  Oda: E505
e-posta: yazicimug@itu.edu.trurl: https://www.researchgate.net/profile/Muege_Yazici2
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2015 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor) 
Doktora      


Ali Osman Yücel, Arş.Gör.  

Paleontoloji, Stratigrafi, Sedimantoloji

Tel:  Oda: E507
e-posta: yucelal@itu.edu.trurl: https://www.researchgate.net/profile/Ali_Yuecel
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2013 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği 2016 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)     
Müge Yazıcı, Arş.Gör.  

Tektonik, Yapısal Jeoloji, Tektonik Jeomorfoloji, Palaeosismoloji

Tel: +902122856162  Oda: E505
e-posta: mugeyzc@itu.edu.trurl: 
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2015 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği (devam ediyor) 
Doktora      

Müge Yazıcı, Arş.Gör.  

Tektonik, Yapısal Jeoloji, Tektonik Jeomorfoloji, Palaeosismoloji

Tel: +902122856162  Oda: E505
e-posta: mugeyzc@itu.edu.trurl: 
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2015 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği (devam ediyor) 
Doktora      

Müge Yazıcı, Arş.Gör.  

Tektonik, Yapısal Jeoloji, Tektonik Jeomorfoloji, Palaeosismoloji

Tel: +902122856162  Oda: E505
e-posta: mugeyzc@itu.edu.trurl: 
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2015 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği (devam ediyor) 
Doktora      
Gönenç Göçmengil, Arş.Gör.                  
Metamorfik & Magmatik Petroloji, Paleotektonik, Jeokronoloji     
Tel: +90212285 Oda: E402 
e-posta: gocmengil@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/gocmengil
Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Müh., (2009)               
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü (2011)                         
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor) 
 
Gönenç Göçmengil, Arş.Gör.                  
Metamorfik & Magmatik Petroloji, Paleotektonik, Jeokronoloji     
Tel: +90212285 Oda: E402 
e-posta: gocmengil@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/gocmengil
Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Müh., (2009)               
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü (2011)                         
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)