Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 35
Akademik Personel  › Uzmanlar ve Mühendisler
Uzmanlar ve Mühendisler
  
Dr. O. Serkan Angı, Mühendis  
Doğal taşların jeolojisi ve teknolojisi, Yapı malzemeleri jeolojisi, Arkeojeoloji
Tel: +902122856157 Oda: C406 
e-posta: serkan.angi@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/angio
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2002 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2007 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., (2016) Dr. Muhterem Demiroğlu, Uzman
 Su Yönetimi, Hidrojeoloji, Coğrafi Bilgi Sistemi
Tel: +902122856314 Oda: E215
e-posta: demiroglum@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/demiroglum
Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.

Dr. Vildan Esenli, Uzman 
Tel: +902122856154 Oda: 
e-posta: esenli@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/esenli
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Rahmi Eyüpoğlu, Uzman
Mühendislik Jeoloji
Tel: +902122856085 Oda: E221
e-posta: eyupoglu@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/eyupoglu
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.

Dr. Orhan Yavuz, Mühendis
Petroloji-Jeokimya, Endüstriyel mineraller
Tel: +902122856273 Oda: A305
e-posta: orhan@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/orhan
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1987
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 1998
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2007


Zeynep Aktuna, Yük. Müh. 
Hidrojeoloji, Hidrojeokimya, Yeraltısuyu Modellemesi
Tel: +902122856158 Oda: C417
e-posta: aktuna@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/aktuna
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh. (devam ediyor)


Cemile Erarslan, Yük.Müh. 

Jeokimya, Çevre Jeokimyası, Endüstriyel mineraller (olivin)     
Tel: +902122856230 Oda: B312
e-posta: erarslanc@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/erarslanc
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2008
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2012
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)Muhittin Karaman, Yük. Müh. 

Hiperspektral Uzaktan Algılama, Spektroskopi, Hidrojeokimya, Hidrojeoloji,
Tuzlu Göller, 3D Modelleme ve CBS.

Tel: 
e-posta: mkaraman@itu.edu.trurl: http://web.itu.edu.tr/mkaraman
Ön Lisans Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı
Lisans Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği
Yüksek Lisans Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği

Cenk Koçak, Yük. Müh.
Mühendislik Jeoloji, Sayısal Modelleme
Tel: +902122856144 Oda: E214 
e-posta: kocak@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/kocak
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.

 


Ömer Kamacı, Yük. Müh.  

Magmatik ve Metamorfik Petroloji, Volkanoloji, Tarihsel Jeoloji, Biyojeolojik Evrim, Tektonik

Tel: +90212285 Oda: C416
e-posta: kamaciom@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/kamaciom
Lisans Kocaeli Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2006
Yüksek Lisans Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)

   
Bala Ekinci Şans, Yük.Müh.  

Kil mineraolojisi, Kristallografi, Endüstriyel mineraller

Tel: +902122856220 Oda: C418 
e-posta: bekinci@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/bekinci
Lisans Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2006               
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Jeoloji, 2009 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., (devam ediyor) 

     

Serena Uzaşçı, Uzman
Jeokimyasal Analizler ve Enstrümental Cihaz Kullanımı (LA-ICP-MS, AAS ve XRF)
Tel: +90212285  Oda:
e-posta: suzasci@itu.edu.tr, url: http://www.akademi.itu.edu.tr/suzasci
Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya, 2007
Yüksek Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizikokimya, 2009

  


Cemile Erarslan, Arş.Gör. 

Jeokimya, Çevre Jeokimyası, Endüstriyel mineraller (olivin)      
Tel: +902122856230 Oda: B312 
e-posta: erarslanc@itu.edu.trurl: http://www.akademi.itu.edu.tr/erarslanc
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2008 
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh., 2012 
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)