Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 19
Araştırma
Araştırma

Jeoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde dünyayı, onun evrimini ve işleyişi ile ilgili akademik kadronun yapısını yansıtan çok fazla sayıda probleme yönelik araştırma faaliyeti yürütüllmektedir. Bu araştırma konularının ana başlıkları:

Mühendislik Jeolojisi
Kaya Mekaniği,
Tünel ve Kaya Yapıları,
Su Yapıları Jeolojisi,
Malzeme Jeolojisi,
Kent ve Çevre Jeolojisi,
Uzaktan Algılama,
Coğrafi Bilgi Sistemi 
Hidrojeolojik Havza Etüdleri,
Jeotermal Sistemler, 
Jeomekanik,  
Tektonik
,
Yapısal Jeoloji, 
Stratigrafi
,
Aktif Tektonik,
Sedimentoloji,
Paleooşinografi,
Paleontoloji,
Kabuk Deformasyon Modellemesi,
Jeokimya,
Biojeokimya,
Kil Mineralojisi,
Magmatik ve Metamorfik Petroloji,
Jeokronoloji,
İzotop Jeolojisi, 
Volkanoloji,
Maden Yatakları
,
Tıbbi Jeoloji  

Bölümümüzde bu konularda, son 5 yıl içinde yürütülmüş ve yürütülmekte olan araştırma projeleri şunlardır;

 

 

  İlgili Sayfalar  

Projeler
Faaliyet Raporları
Laboratuvarlar
Çalışma Grupları