Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 45
Hakkımızda  › Misyon ve Vizyon
Misyon ve Vizyon

Jeoloji Mühendisliği Programı'nın vizyonu, uluslararası kabul görmüş yüksek eğitim standardı ve bünyesinden çıkan mezunların sanayide toplum ve hayatın teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılayabilen bireyler olmasını sağlamaktır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü ise bu çerçevede jeoloji ile ilgili her türlü problemi  bilimin bütün özelliklerini kullanarak çözebilen, özel ve kamu kuruluşlarında çalışacak profesyonellerin eğitilmesini görev edinmiştir. 

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünün Amaçları:

  1. Lisans öğrencilerine matematik, fizik, kimya ve yerbilimleri temel bilgilerini kazandırarak, jeoloji ve mühendislik problemlerini anlamalarını, çözüm üretmelerini ve uygulamalarını sağlamak
  2. Yaratıcı düşüncenin özendirilerek, bağımsız ve özgün araştırma yeteneğinin lisans ve lisansüstü programlarında geliştirilmesi.
  3. Çok disiplinli takım çalışmalarının yaygınlaştırılması ve 4 Boyutlu analitik-eleştirel düşüncenin geliştirilerek yerbilimleri eğitimine kazandırılması.
  4. Jeoloji Mühendisliği problemlerinin yarattığı sorunlara karşı etik sorumluluğun, halk sağlığı ve güvenliğinin korunması ışığı altında öğrencilerin toplumsal bilinçle eğitilmesi. Bu süreçte yaşam boyu eğitim ve sürekli yenilenme alışkanlığının aşılanması.