Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 40
Hakkımızda  › Amaç
Amaç

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünün Amaçları:

  1. Lisans öğrencilerine matematik, fizik, kimya ve yerbilimleri temel bilgilerini kazandırarak, jeoloji ve mühendislik problemlerini anlamalarını, çözüm üretmelerini ve uygulamalarını sağlamak
  2. Yaratıcı düşüncenin özendirilerek, bağımsız ve özgün araştırma yeteneğinin lisans ve lisansüstü programlarında geliştirilmesi.
  3. Çok disiplinli takım çalışmalarının yaygınlaştırılması ve 4 Boyutlu analitik-eleştirel düşüncenin geliştirilerek yerbilimleri eğitimine kazandırılması.
  4. Jeoloji Mühendisliği problemlerinin yarattığı sorunlara karşı etik sorumluluğun, halk sağlığı ve güvenliğinin korunması ışığı altında öğrencilerin toplumsal bilinçle eğitilmesi. Bu süreçte yaşam boyu eğitim ve sürekli yenilenme alışkanlığının aşılanması.