Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 34
Gerekli Belgeler
Gerekli Belgeler
Lisans öğrencilerinin bitirme tezlerini hazırlama ve savunma aşamalarında ihtiyaç duyacakları formlar aşağıda verilmiştir.
 

  Belgeler   

Arazi izin formu
Bitirme Tasarım Projesi Başvuru Formu
Bitirme Tasarım Projesi Duyuru Formu
Bitirme Tasarım Projesi Erteleme Formu
Bitirme Tasarım Projesi Hazırlama Esasları
Bitirme Tasarım Projesi İzlenecek Yol
Bitirme Tasarım Projesi Ön Başvuru Formu
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı Değerlendirme Formu
Bitirme Tasarım Projesi Takip Formu