Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 37
Bitirme Tezleri  › Doktora Tezleri
Doktora Tezleri
 BaşlıkYazar
Enstitü
Danışman
Tarih
Isparta bölgesinin jeokimyasal özellikleri ve endüstriyel hammadde potansiyeli
Mustafa Kumral
Fen Bilimleri Enstitüsü

2000
Yusufeli-Arhavi (Artvin) jeotraversindeki granitoyid ve cevherleşmelerin oluşumu
Ali İskenderoğlu
Fen Bilimleri Enstitüsü
2001
Dağardı Güneyi (Tavşanlı-Kütahya) ofiyoliti'nin mineralojik petrografik ve petrojenetik incelenmes
Gürcan Bacak
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Bektaş Uz
2003
Çanakkale-Tuzla yöresi volkanik kayaçlarında süreksizliklerin ayrışma - alterasyon olaylarına etkisinin araştırılması
Erkan Bozkurtoğlu
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Mahir Vardar
2003
1999 İzmit ve Düzce Depremlerinin Neden Olduğu Kabuk Deformasyonunun Yapay Açıklık Radar İnterferometrisi Yöntemi İle İncelenmesi
Ziyadin Çakır
Fen Bilimleri EnstitüsüDoç.Dr. H. Serdar Akyüz
2003
Dinek (Şarkikaraağaç-Isparta) ve çevresindeki barit cevherleşmeleri
Numan Elmas
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Fikret Suner
2005
Ergene havzası Çorlu-Çerkezköy arasındaki kesiminin hidrojeolojisi
Orhan Arkoç
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Mustafa Erdoğan
2005
Turgutlu (Manisa) neojen oluşuklarının tuğla kiremit hammaddesi yönünden mineralojik petrografik ve jeokimyasal
Gürsel Yanık
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Bektaş Uz
2005
Süreksizlik içeren ortamların mekanik modellemesi için pürüzlülüğün kuramsal ve deneysel yöntemler ile sayısal tanımı
Kayhan Develi
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Mahir Vardar
2006
Yeraltı kaya yapılarının denetimi ve yönlendirilmesinde uzman sistem oluşturulması
Bülent Koçak
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Mahir Vardar
2006
Karaköy (Bilecik) yöresi mikrogranitinin jeolojisi ve seramik bünyelerde kullanım olanaklarının araştırılması
Kağan Kayacı
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Mustafa Erdoğan
2007
İstanbul kuzeyi volkanitlerinin jeolojik ve petrolojik incelenmes
Orhan Yavuz
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Yücel Yılmaz
2008
Ilgın (Konya) kuzeyindeki yüksek potasyumlu metamorfik kayaçların jeolojik ve petrolojik incelemesi
Şenel Özdamar
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Bektaş Uz
 2008
Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü  Havzası Hidrojeolojisi ve HidrojeokimyasıMuhterem Demiroğlu
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Yüksel Örgün
 2009
Kuzey Batı Anadolu'da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik, petrolojik özellikleri ve evrimin araştırılmas
Seray Söylemezoğlu
Fen Bilimleri EnstitüsüProf.Dr. Yücel Yılmaz
 2010