Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 3
Hakkımızda
  Misyon ve Vizyon
  İTÜ jeoloji Mühendisliği Bölümü Eğitsel Amaçları
  Yönetim
  İhsan Ketin Doğa Tarihi Müzesi
  Koridor Müze

Akademik Personel
  Öğretim Üyeleri
  Araştıma Görevlileri
  Uzmanlar ve Mühendisler

Araştırma
  Projeler
  Faaliyet Raporları
  Laboratuvarlar
    Jeokimya Lab.
    Jeomikrobiyoloji/Biyojeokimya Lab.
    X-Işınları Kırınım (XRD) Lab.
    Kaya Mekaniği Lab.
    İndeks Özellikleri Lab.
    Malzeme Jeolojisi Lab.
    Hidrojeoloji Lab.
    Yer Bilgi Sistemleri Lab.
    Taş Kesme ve Örnek Hazırlama Lab.
    EMCOL Sedimantoloji Lab.
    EMCOL Karot Tarama Lab.
    EMCOL Karot Depolama Lab.
    Mineral Hazırlama Lab.
    Ince Kesit Laboratuvarı
    İleri Mikroskop Araştırmaları (İMA) Laboratuvarı
  Çalışma Grupları

Dersler
  Lisans
  Lisansüstü
  Sınavlar
  ERASMUS
  LESKİS
  Staj

Etkinlikler
  Arazi Gezileri
    Saha Jeolojisi Dersi, Nallıhan, Haziran 2010
    Saha Jeolojisi Dersi, Karaburun, Mayıs 2015
  Seminerler
  50. Yıl Etkinliği
    Program

Bitirme Tezleri
  Yönetmelikler ve Esaslar (Lisans)
    İstanbul Teknik Üniversitesi - Lisans Yönetmeliği
    İstanbul Teknik Üniversitesi - Senato Esasları
    İTÜ Maden Fakültesi Bitirme Çalışması Esasları
  Tez Yazım Kılavuzu (Lisans)
  Yüksek Lisans Tezleri
  Doktora Tezleri
  Bitirme Tasarım Projesi
    Bitirme Tasarım Projesi Başvuru Formu
  Lisans Tez Konular

ABET
  Mission Statement
  Program Educational Objectives
  Student Outcomes
  Criteration
  Advisor Board
  Self Study Report

Gerekli Belgeler

Ulaşım

Bağlantılar
  Üniversiteler/Enstitüler
  Kurumlar

Jeoloji Müh. Öğrenci Kulübü

Duyurular